Informations supplémentaires issues du web sur ce livre

Les informations affichées ci-dessous sont récupérées par une recherche par titre sur google Books API

Titre : Het sport-medisch formularium

Sous titre : Een praktische leidraad

Auteurs : W.L. Mosterd , J.M.A. Sitsen

Description : Het sport-medisch formularium biedt een duidelijk overzicht van de huidige inzichten in preventie, behandeling en revalidatie van sportletsel. Iedere aandoening wordt op een identieke wijze en in compacte vorm beschreven. De belangrijkste sportletsels komen aan de orde. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het steeds groter wordende probleem van chronische blessures.Na de anatomie, klachten, ongevalmechanisme, diagnostiek en differentiële diagnose worden de therapie en revalidatie, sporthervatting en preventie uitgewerkt.Dit formularium is primair bedoeld voor (sport)artsen en (sport)fysiotherapeuten. Daarnaast is het ook van belang voor degenen, die betrokken zijn bij begeleiding van sporters, zoals trainers, coaches, verzorgers en masseurs.

Nombre de pages : 377

Catégorie : Medical

Type : BOOK

Langue : nl

Editeur : Bohn Stafleu van Loghum

Date de publication : 2009-01-31

ISBN 10 : 9789031365210

ISBN 13 : 9031365211


Afficher le livre dans Google

Copyright © 2014 - ENSA Al-Hoceima | Tous droits réservés

Site crée par Tarik BOUDAA